برچسب: راهبند

14

Jun2017
اکسس کنترل به صورت کلی دستگاه های کنترل تردد در جهت مدیریت مجوز ورود و خروج افراد به اماکن مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه ها به دو دسته کلی ... ادامه مطلب

ورود