اجراي يك درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – Sliding ) و تنظيم با دستگاه پرده هوا

اجراي يك درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – Sliding ) و تنظيم با دستگاه پرده هوا در مراكز پخش شركت پگاه – اجراي اين سيستم به صورت چهار لت - دو عدد لت ثابت و دو عدد متحرك – با اپراتور شيشه اي Sesamo كه يكي از با كيفيت ترين اپراتور هاي شيشه اي بدون محدوديت تردد مي باشد. اين اپراتور همراه با قفل الكترومكانيكال و باطري پشتيبان مي باشد.

ورود