اجرای دستگاه پرده هوا(مجتمع تجاری ویلاژتوریست)

گروه فنی و مهندسی آویژه دُر اقدام به طراحی سازه و نصب دو دستگاه پرده هوا برای رستوران و فست فود واقع در مجتمع تجاری ویلاژ توریست نموده است . این دستگاه جهت جلوگیری از ورود حشرات و تبادل هوا در محل ورودی و خروجی این مجموعه نصب گردیده است .

ورود