اجرای درب شیشه ای نیم گرد اتوماتیک (بانک صنعت و معدن)

اجراي درب شيشه اي اتوماتيك منحني ( كرو – ‍ Curve ) در بانك صنعت و معدن واقع در شهرك صنعتي – اجراي سازه اين سيستم كاملا توسط متخصصان اين مجموعه بوده كه به صورت دولت ثابت و دو لت متحرك اجرا گرديده است – با اپراتور شيشه اي SEA ايتاليا كه مجهز به موتور پرقدرت آلماني و قفل و باطري اصلي مي باشد.

ورود