درب شیشه ای اتوماتیک کشویی
(بیمارستان ثامن الائمه)

اجرای درب اتوماتیک کشویی در بیمارستان ثامن الائمه مشهد

گروه فنی و مهندسی آویژه با بهره گیری از کادر مجرب و متخصصان خود ، طراحی و اجرای درب شیشه ای تمام اتوماتیک چهار لت ( شامل دو عدد لت ثابت دو عدد لت متحرک ) را در قسمت آزمایشگاه بیمارستان ثامن الائمه را بر عهده داشته است. با توجه به تردد و کاربری بیمارستان اپراتور Label ایتالیا که شامل موتور دانکر آلمان و سنسور های Acess 1,2 ( بدون نیاز به مادون ) می باشد ، پیشنهاد شده است .

ورود