درب شیشه ای اتوماتیک کشویی

اجرای یک دهانه درب شیشه ای کشویی اسلایدینگ به صورت چهار عدد فریم به صورت دو عدد ثابت ، دو عدد متحرک همراه با اپراتور درب شیشه ای Space چین در خانه معلم منطقه 2 تهران که با توجه به تردد و وزن فریم ، اپراتور فوق پیشنهاد شده است.

ورود