اجراي يك درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – Sliding ) در مجتمع تجاري اداري ماهان

اجراي يك درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – Sliding ) در مجتمع تجاري اداري ماهان – اجراي اين سيستم به صورت چهار لت - دو عدد لت ثابت و دو عدد متحرك – با اپراتور شيشه اي Dortec چين كه يكي از با كيفيت ترين اپراتور هاي شيشه اي چيني مي باشد. اين اپراتور مجهز به موتور پرقدرت و مركز كنترل و متعلقات مربوطه مي باشد

ورود