اجراي درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – ‍ Sliding ) در مجموعه سينمايي شبكه استان

اجراي درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – ‍ Sliding ) در مجموعه سينمايي شبكه استان – اين سازه به صورت چهارلت شامل دو لت ثابت و دولت متحرك مي باشد – كارشناسان آويژه دُر با توجه به تردد و شرايط ، سيستم Space چين را با موتور پرقدرت و سلكتور چند حالته انتخاب نموده اند.

ورود