اجراي درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – ‍ Sliding ) در كارخانه گلشاد زعفران شرق

اجراي درب شيشه اي اتوماتيك كشويي ( اسلايدينگ – ‍ Sliding ) در كارخانه گلشاد زعفران شرق – اين درب به دليل محدوديت در فضا و درخواست مشتري براي استفاده از حداكثر بازشوي ممكن به صورت تك لت انجام گرديده است – كارشناسان آويژه دُر با توجه به تردد و شرايط ، سيستم Label ايتاليا كه مجهز به موتور دانكر آلمان با 5 سال گارانتي و چشم هاي پيشاني اصلي لابل ، هنگر و ريل فوق العاده كم صدا و سلكتور ديجيتال و دستي مي باشد.

ورود