اجرای سیستم پارکینگی اتوماتیک(شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه5)

گروه فنی و مهندسی آویژه دُر اقدام به اجرای دو دهانه سیستم پارکینگی در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ نموده است . کارشناسان آویژه دُر بعد از بررسی شرایط درب و میزان تردد ، سیستم پارکینگی Fadini model nup66 را برای این مجموعه مناسب دیدند . این سیستم که مکانیزم الکتروهیدرولیک دارد ، مناسب برای تردد های بالا و وزن هر لنگه تا ۳۰۰ کیلوگرم می باشد . برای تامین فشار پشت جک ، قفل برقی سیزا Cisa استفاده شده است. تردد روزانه تا ۳۰۰ مرتبه می باشد.

ورود