اجرای درب شیشه ای،موسسه آموزش علمی رزمندگان

درب های اتوماتیک آویژه دُر طراحی و نصب درب شیشه ای اتوماتیک تک لت ( شامل یک لت متحرک و یک لت ثابت ) را برای موسسه آموزشی علمی رزمندگان انجام داده است . بعد از بازدید کارشناسان ، با توجه به تردد و کاربری لازم در این مجموعه ، اپراتور KTH ساخت کره مناسب دیده شد . این اپراتور مجهز به قفل الکترومکانیکال می باشد و برای تردد هایی در حد متوسط مناسب می باشد.

ورود