دوش هوا

دوش هوا اتاقکی است که در ورودی اتاقهای تمیز(Clean Rooms) نصب می گردد.

 • افراد قبل از ورود به اتاق تمیز لباس مخصوص را پوشیده و از طریق جریان هوای داخل اتاق دوش هوا از هرگونه ذرات ریز تا 0.3 میکرون توسط 2 مرحله فیلتر ابتدایی و هپافیلتر کاملا پاکیزه می گردند و به طور اتوماتیک اجازه عبور افراد داده می شود.
 • بسته به نوع کاربری این دستگاه به صورت یک طرفه یا دو طرفه و یا تونل قابل تعریف می باشد.
 • همچنین با توجه به تعداد افراد داخل محیط تمیز دستگاه می تواند یونیت 1 نفره یا 2 نفره و یا بیشتر سفارش داده شود.
 • فضای داخلی دستگاه نسبت به محیط بیرون از نظر تبادل هوا کاملا هوابندی شده است.
 • جریان هوا از طریق نازل هایی که در سقف و دیواره ها تعبیه شده است به داخل اتاق هدایت می گردد.
 • دو درب در حالت عادی به صورت اینترلاک عمل می کنند.
 • در وضعیت اضطراری با ضربه به پوش باتون (Push Button) قفل ها آزاد می شود.
 • LCD دستگاه و صدای گوینده وضعیت دستگاه را نشان می دهد.
 • زمان سرویس گیری قابل تنظیم است.
 • امکان ریموت کنترل تعبیه شده است.
 • امکان کارت های اکسس (Access Card) وجود دارد.

ورود