کویل دار گرمایشی
• نمای دستگاه متناسب با معماری ورودی می تواند قابل اجرا باشد از جمله رنگ بندی های MDF، استیل یا هر نوع تبلیغات محیطی یا هر نوع طرح و نقشه و تصویر و ... • الکترموتور تک فاز دو دور • در سایز طولهای استاندارد 90 و 100 و 120 و 150 و 200 سانتی متر • امکان اتوماتیک بودن با باز و بسته شدن درب ها • امکان مجهز بودن به کویل آبی گرمایشی سرمایشی • مجهز به ریموت کنترل

ورود