کشویی – ریلی

درب شیشه ای کشویی
تقریبا تمامی درب های ریلی را می توان توسط تکنیک های موجود بصورت اتوماتیک باز و بسته نمود اما در این میان جهت افزایش طول عمر سیستم و همچنین اضافه نمودن برخی امکانات نظیر حرکت دو سرعته ( جهت کاهش صدای حرکت درب بخصوص در لحظه های استارت و توقف کامل ) ، حالت نفر رو ، انواع قفل ها ، چراغ هشدار و ... معمولا نیاز به اصلاح قرقره ها و در مواردی تعویض ریل های موجود خواهد بود . انتخاب مکانیزم حرکتی مناسب : از مهمترین مواردی که لازم است در انتخاب یا طراحی سیستم حرکتی دربهای اتوماتیک مورد توجه قرار گیرند : ابعاد ، وزن نهایی درب ( همراه متعلقات ) ، سرعت مورد انتظار ( مدت زمان قابل قبول جهت باز و بسته شدن کامل درب که به تعداد دور موتور بر حسب RPM و نسبت دور در گیربکس – که معمولا بر روی آن نوشته شده – وابسته می باشد ) ، محدودیت در بکارگیری انواع ریل ها ، تعداد و محل قرار گیری ریل ها و نهایتا اطمینان از حرکت روان و یکنواخت درب با استفاده از موتور های با توان و تغذیه مناسب می باشد.

ورود